Monday, May 20, 2013

* Tiết kiệm xăng cho xe Air Blade TàuTiết kiệm xăng cho xe Air Blade Tàu muốn gắn bình xăng con Centa được kô?

Xe Honda Air Blade phiên bản bộ chế hòa khí có từ đời 2007 tới 2009. Xe tay ga Honda Air Blade chính hãng  khi còn mới chạy khá tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ xăng 

  • Nội thành Air Blade chạy tầm 37-38km/L xăng là tiết kiệm xăng
  • Đường trường Air Blade chạy 45Km/L xăng là tiết kiệm xăng
Xe Honda Air Blade phiên bản bộ chế hòa khí đa phần đang lưu hành là xe cũ chạy qua 6-7 năm,  xe Nhật chạy nhiều vậy cũng phải xuống cấp và uống xăng rồi chứ nói gì tới xe Air Blade Tàu.
Xe Air Blade Tàu có hình thức y chang như xe Air Blade Nhật nhưng máy móc có thiết kế hơi khác ví dụ như bộ chế hòa khí, bình xăng con thì co bắt treo bình và quay về phía trước, và xài bộ chế hòa khí tay ga như kiểu bình Spacy. Vậy muốn tiết kiệm xăng cho xe Air Blade Tàu thì gắn bình xăng con xe tay ga Centa Spacy hoàn toàn có thể được.

Air Blade TQ

Tiết kiệm xăng cho xe Air Blade Tàu gắn bình xăng con Centa

Bộ chế hòa khí, bình xăng con Centa tiết kiệm xăng được sản xuất đại trà với mục đích sử dụng tiêu thụ là phụ tùng thay thế thì kô phân biệt lắp cho xe nhập hay xe lô-can, xe Nhật hay xe TQ , xe nào phù hợp với điều kiện kỹ thuật cho phép là lắp được. Tuy nhiên vì xe Tàu và xe Nhật có sự khác biệt rõ rệt về chất lượng kỹ thuật, máy móc, dẫn tới xe có mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau. Vậy nếu xe tay ga Air Blade TQ gắn bình xăng con xe tay ga Centa thì hiệu quả tiết kiệm xăng chỉ đạt 85-90%.

Hiệu quả tiết kiệm xăng của bình xăng con xe tay ga Centa 


Bình xăng con xe tay ga Centa tiết kiệm xăng hiện chỉ mới có sản phẩm lắp cho các loại xe tay ga Spacy, Attila, Victoria, @Stream, Esky... và như trình bày ở trên, bình xăng con xe tay ga Centa lắp được cho xe Air Blade Trung Quốc giúp tiết kiệm xăng.
  • Bình xăng con xe tay ga Centa sử dụng chạy nội thành tiết kiệm xăng đạt 35-40Km/L xăng 
  • Bình xăng con xe tay ga Centa sử dụng chạy đường trường tiết kiệm xăng đạt 45-50Km/L xăng 
  
Bình xăng con xe tay ga Centa
 

No comments:

Post a Comment